Past Continuous Használata

  A Past Continuous egy angol nyelvtani
idő, amely arra szolgál, hogy kifejezzük egy adott múltbeli időpontban
folyamatban lévő cselekvést vagy eseményt. Ennek az időnek a használata
egyszerű, csak meg kell értenünk, hogyan alkalmazzuk helyesen. 1. A Past
Continuous képzése: A múlt folyamatos időt a „was/were” segédigével
és az alany igenevére toldalékkal (-ing) képezzük. Például: I was watching TV
when you called. (TV-t néztem, amikor felhívtál.) 2. Folyamatban lévő
múltbeli cselekvések kifejezése: A Past Continuous segítségével tudjuk
kifejezni, hogy egy adott múltbeli pillanatban éppen zajlott valami
tevékenység. Például: She was reading a book when the phone rang. (Egy
könyvet olvasott, amikor csörgött a telefon.) 3. Egyidejű cselekvések
kifejezése: Amikor több cselekvés zajlott egyszerre a múltban, használhatjuk
a Past Continuous-t annak megjelölésére, hogy mi történt éppen akkoriban.
Például: While I was cooking dinner, my husband was setting the table.
(Miközben vacsorát főztem, a férjem terített.) Összességében a Past
Continuous nagyon hasznos időtense angolban, amely lehetővé teszi számunkra,
hogy részletesen kifejezzük a múltbeli eseményeket és tevékenységeket. Fontos
azonban figyelni az idő helyes alkalmazására és megfelelő példamondatokkal
gyakorolni annak használatát.Így könnyedén beilleszthetjük beszédünkbe vagy
írásunkba, és pontosan átadhatjuk másoknak az akkori eseményeket vagy
cselekedeteket.